Kim Østergaard

Kim Østergaard står sammen med Partner, Catrine Amalie Ekdahl i spidsen for FalckEkdahl Academy og udviklingen heraf. Kim er tilknyttet FalckEkdahl som strategisk samarbejdspartner og principal consultant og er foruden sin tilknytning til FalckEkdahl professor på CBS Law. Kim er oprindelig uddannet cand.merc.(jur.) med en efterfølgende juridisk ph.d. grad. Kim har betydelig erfaring med formidling og undervisning på de lange videregående uddannelser, juridiske kurser og på ph.d. kurser. Kims forskning er centreret om strategisk kontrahering bl.a. i komplekse IT-anskaffelser og sundhedsvidenskabelige forskningssamarbejder samt den almindelige kontrakt- og obligationsret. Kim har mange års praktisk erfaring med strategisk kontrahering og har bl.a. arbejdet med Københavns Lufthavne A/S, Georg Jensen og Egmont. Kim har i mange år sat agendaen for strategisk kontrahering gennem sin forskning og har i samarbejdet med FalckEkdahl udviklet en forskningspraksisnær tilgang i samspillet mellem Contract Management og strategisk kontrahering. Kims overordnede mål med FalckEkdahl Academy er at udbrede anvendelsen af Contract Management gennem strategisk kontrahering, som derigennem bidrager til at sikre velfærdsmaksimering indenfor den offentlige sektor og til at sikre vedvarende konkurrencemæssige fordele indenfor den private sektor.

Principal Consultant og Professor på CBS Law


Copyright © 2018 Falck||Ekdahl. All Rights Reserved. Rosenborggade 17, 4. sal, 1130 København K.